Code Rood voor Surinaamse pasgeborenen

Noodkreet van Surinaamse kinderartsen over de zorg voor zieke pasgeborenen

Via verschillende kanalen worden we geïnformeerd over de precaire sociaal-economische omstandigheden waar Suriname in verkeert, met als schrijnend gevolg dat collega kinderartsen niet meer in staat zijn adequate zorg te bieden aan (te vroeg geboren) baby’s op de intensive care.
Vanuit het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis wordt nu een actie gestart om tot een duurzaam herstel van de zorg voor pasgeborenen te komen. Kinderarts-neonatoloog Willem de Boode coordineert deze actie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de sectie Neonatologie van de NVK en uiteraard de lokale Surinaamse collega’s.

Kinderartsen in Suriname kunnen momenteel geen adequate pediatrische zorg meer verlenen, dit geldt met name voor Intensive Care zorg van zowel pasgeborenen als oudere kinderen. In de afgelopen jaren was de kindergeneeskundige zorg in Suriname kwalitatief enorm verbeterd. Ze zijn in staat geweest hoogwaardige IC zorg te bieden volgens internationale standaarden aan de meest kwetsbare groep binnen de samenleving. Echter is de continuering van deze zorg nu al enige maanden ernstig in gevaar door het tekort aan voldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel en het tekort aan essentiële medicijnen, middelen en apparatuur.

Sluiting bedden
Dit heeft tot gevolg dat in het Academisch Pediatrisch Centrum, het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis in Suriname intensive care (IC)- en high care (HC)-bedden voor de allerkleinste gesloten moeten worden. Te vroeg geboren baby’s, vooral geboren bij een zwangerschapsduur tussen 27 en 30 weken, en hele zieke voldragen pasgeborenen in Suriname komen op dit moment onnodig te overlijden. Hartverscheurend voor ouders en een onacceptabel dieptepunt voor kinderartsen in Suriname en Nederland. 

Oplossing
Wij zetten ons nu in om onze collega’s in Suriname te helpen. Hierbij wordt in eerste instantie ingezet op drie onderdelen.

1. Scholing van (nieuwe) verpleegkundigen: Voor een gedegen opleiding  van verpleegkundigen wordt een uitwisselingsprogramma opgezet, waarbij praktisch onderwijs en training op locatie mogelijk wordt gemaakt. De eerste vrijwilligers zijn inmiddels in Paramaribo aangekomen. Daarnaast zal ondersteuning vanuit Nederland worden geboden voor online scholing voor verschillende zorgprofessionals.
2. Tekort aan essentiële medicatie oplossen: Er is een groot tekort aan essentiële medicatie. Er is al overleg met farmaceutische partners. Vanuit Nederland kunnen willen wij - ter overbrugging - een assortiment belangrijke medicatie sturen.
3. Tekort aan medische apparatuur en ‘disposables’ oplossen: Er bestaat een gebrek aan medische apparatuur, zoals bijvoorbeeld beademingsmachines en nCPAP-apparaten. Tevens bestaat er grote nood aan essentiële disposables, zoals endotracheale tubes, voedingssondes, navellijnen en dergelijke.

Wat kunt u doen?
Maar naast deze professionele hulp kunt u ook helpen om snel uit deze uiterst nare situatie te komen. Doneer nu en help mee de scholing zo snel mogelijk te starten en de tekorten aan medicatie, apparatuur en disposables op te lossen.

 

Lees meer Lees minder
van totaal € 50.000 (9%)